Thứ 2, 15/08/2022 - 13:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự kiến nội dung quy định về quản lý hoạt động lấn biển

Dự kiến nội dung tại Chương II dự thảo Nghị định quy định lấn biển và Quản lý hoạt động lấn biển được trình Chính phủ xem xét, có ý kiến. Dự thảo Nghị định đã thực hiện xin ý kiến và tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi trình Chính phủ. Một trong những nội dung quan trọng tại Chương II quy định về quản lý hoạt động lấn biển, cụ thể bao gồm các nội dung: khu vực lấn biển, phương án lấn biển, giao khu vực biển để lấn biển, nghiệm thu hoàn thành lấn biển.

Thứ nhất, về khu vực lấn biển: dự thảo Nghị định quy định khu vực lấn biển phải được xác định cụ thể vị trí địa lý, diện tích, ranh giới, tọa độ trên nền bản đồ địa hình đáy biển. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định một số khu vực không thực hiện lấn biển như di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn biển, khu nuôi trồng thủy sản, khu sản xuất giống thủy sản tập trung, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; khu vực cảng biển, khu neo đậu, khu neo đậu tránh bão, khu neo đậu chuyển tải hàng hóa, luồng hàng hải… Trường hợp lấn biển tại khu vực nêu trên chỉ được thực hiện khi pháp luật có quy định cho phép và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, về phương án lấn biển: dự thảo Nghị định quy định nhà đầu tư phải lập phương án lấn biển để được giao khu vực biển để lấn biển; phương án lấn biển được lập phải căn cứ vào dự án lấn biển đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thực hiện.

Thứ ba, về giao khu vực biển để lấn biển: dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định giao khu vực biển để lấn biển đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; dự án có phạm vi ranh giới lấn biển thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có một phần diện tích lấn biển nằm trong vùng biển 06 hải lý và có một phần diện tích lấn biển nằm ngoài vùng biển 06 hải lý hoặc có toàn bộ diện tích lấn biển nằm ngoài vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và dự án do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện.

Việc giao khu vực biển để lấn biển, dự thảo Nghị định quy định 03 thủ tục: (1) giao khu vực biển để lấn biển; (2) gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; (3) điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển (kế thừa và đơn giản hóa các thủ tục từ Nghị định số 11/2021/NĐ-CP). Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định việc thu hồi và tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

Thứ tư, về nghiệm thu hoàn thành lấn biển: việc nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thành lấn biển theo quy định của pháp luật xây dựng; sau khi hoàn thành lấn biển tạo mặt bằng quỹ đất, nhà đầu tư dự án lấn biển có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh nơi có dự án lấn biển để được kiểm tra nghiệm thu hoàn thành thi công trình lấn biển theo quy định của pháp luật xây dựng. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định, cập nhật đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm tại khu vực lấn biển và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để công bố theo quy định của pháp luật; xác định, cập nhật đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tại khu vực lấn biển và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung, điều chỉnh.

Các nội dung, quy trình, thủ tục về quản lý hoạt động lấn biển được Bộ sắp xếp tại Chương II dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành và sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan