Thứ 3, 27/09/2022 - 14:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất quy định về cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam

       Vừa qua, dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng an ninh đã được trình Chính phủ trong đó đề xuất một số quy định về cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

       Dự thảo Nghị định quy định nhiều đối tượng được cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản, trong đó có giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

       Điều kiện cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để giao nuôi trồng thủy sản

       Theo dự thảo Nghị định trình Chính phủ, việc cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển chỉ áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam được Nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có thu tiền sử dụng khu vực biển mà đã trả trước toàn bộ tiền sử dụng khu vực biển theo thời hạn và phải đáp ứng đầy đủ 05 điều kiện sau: Thứ nhất, khu vực biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân để nuôi trồng thủy sản và đã được cấp Giấy chứng nhận; Thứ hai, khu vực biển được giao không có tranh chấp; Thứ ba, quyền sử dụng khu vực biển không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và phải còn thời hạn sử dụng khu vực biển; Thứ tư, quyền sử dụng khu vực biển chưa góp vốn; chưa cho tổ chức, cá nhân khác thuê khi cho thuê, góp vốn; Thứ năm, đã nộp đủ tiền sử dụng khu vực biển trước khi thực hiện quyền cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng.

       Chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

       Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển chỉ được sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản. Chỉ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam khác đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam được Nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có thu tiền sử dụng khu vực biển mà đã trả trước toàn bộ tiền sử dụng khu vực biển.

       Về hình thức chuyển nhượng, dự thảo Nghị định quy định việc chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển theo thỏa thuận giữa các bên, được thể hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật có liên quan.

       Về thủ tục, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo quy định của pháp luật về thủy sản.

       Đối với thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng nộp hồ sơ đề nghị giao khu vực biển đến cơ qua nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển. Hồ sơ gồm: bản chính Quyết định giao khu vực biển và Giấy chứng nhận đã được cấp cho bên chuyển nhượng, bản chín hợp đồng chuyển nhượng. Số lượng hồ sơ là 01 bộ. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ; trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày dịch vụ bưu chính chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

       Về trình tự, thủ tục giải quyết thực hiện theo trường hợp sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển. Về thời hạn giải quyết thủ tục là 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Quyết định giao khu vực biển và cấp Giấy chứng nhận mới cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng.

       Cho thuê, góp vốn quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

       Về hình thức cho thuê, góp vốn quyền sử dụng biển để nuôi trồng thủy sản, dự thảo Nghị định quy định thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên và được thể hiện thông qua hợp đồng cho thuê, hợp đồng góp vốn. Tổ chức, cá nhân có thể cho thuê, góp vốn toàn bộ hoặc một phần quyền sử dụng khu vực biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam khác. Việc cho thuê chỉ được thực hiện khu khu vực biển đó đã được đầu tư theo dự án; bên thuê phải sử dụng khu vực biển đó đúng mục đích để nuôi trồng thủy sản và không được cho tổ chức, cá nhân khác thuê lại.

       Về góp vốn quyền sử dụng khu vực biển được thực hiện theo pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp tổ chức, cá nhân góp vốn quyền sử dụng khu vực biển cho công ty thì phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng biển cho công ty theo quy định tại Điều 7 Nghị định này và hợp đồng góp vốn được thay thế cho Hợp đồng chuyển nhượng.

Tổ chức, cá nhân cho thuê, góp vốn quyền sử dụng khu vực biển phải gửi một bản hợp đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quyết định giao khu vực biển; thực hiện đăng ký biến động theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan