Thứ 2, 13/07/2020 - 06:18
Triển khai xây dựng quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Triển khai xây dựng quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang sớm triển khai và trình phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ để xác định rõ vị trí nhận chìm làm cơ sở chấp thuận đầu tư cho các dự án đầu tư ...
Xây dựng Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030

Chiều 2/10, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo về Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo ...
Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mức phạt vi phạm quy định về nhận chìm ở biển có thể bị phạt từ 5 triệu ...
Hoàn thiện Đề án xây dựng mô hình kinh tế xanh lam hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển

Hoàn thiện Đề án xây dựng mô hình kinh tế xanh lam hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển

Chủ trì cuộc họp nghe Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường báo cáo Đề cương Đề án xây dựng mô hình kinh tế xanh lam hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển diễn ra chiều ngày 8/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng Đề ...