Thứ 7, 24/08/2019 - 14:39
Tham vấn, hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Tham vấn, hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Sáng ngày 05/8, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam và ASEAN” để tham vấn ý kiến các bên, hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

“Năm 2020 sắp tới, với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ tiên phong và có những hoạt động cụ thể liên quan đến giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương. Vì vậy việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 là ...
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường vùng bờ

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường vùng bờ

Chiều ngày 09/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi làm việc nghe Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo về nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm ...