Thứ 3, 27/09/2022 - 15:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương góp ý dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

 

Thời gian vừa qua, thực hiện Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua kỳ họp thứ 10; Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Dự thảo Nghị định được xây dựng với các nội dung chính như sau:

Chương I. Quy định chung

Theo dự thảo Nghị định, chương này quy định về đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Chương II. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước

Nội dung Chương này gồm hai mục về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tổ chức, phát triển thị trường các-bon trong nước, cụ thể:

 Mục 1. Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: Dự thảo Nghị định quy định đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; mục tiêu, lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; tăng cường hấp thụ khí nhà kính, hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; nội dung hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; kiểm kê khí nhà kính các cấp; phân bổ, điều chỉnh, thu hồi hạn ngạch phát thải khí nhà kính; kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; yêu cầu đối với các đơn vị thẩm định; trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

 Mục 2. Về tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước: Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc để phát triển và vận hành thị trường các-bon chính thức từ năm 2028; đối tượng tham gia thị trường các-bon trong nước; lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước; xác nhận tín chỉ các-bon được giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong nước; trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon trong nước; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; trách nhiệm phát triển thị trường các-bon trong nước.

Chương III. Bảo vệ tầng ô-dôn

Nội dung Chương này quy định các nội dung: đối tượng và quy định quản lý, loại trừ các chất theo trách nhiệm và nghĩa vụ của Việt Nam; quy định hoạt động đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát áp dụng cho các nhóm đối tượng có hoạt động liên quan đến các chất được kiểm soát; quy định về nguyên tắc, trình tự thủ tục thực hiện phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sử dụng các chất được kiểm soát; quy định về nội dung cơ bản, thời gian trình ban hành Kế hoạch quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát của Việt Nam; quy định hoạt động thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất được kiểm soát và các quy chuẩn kỹ thuật; quy định về trách nhiệm và sự phối hợp liên ngành trong quản lý các chất được kiểm soát.

Chương IV. Các biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Nội dung Chương này quy định về xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác song phương, đa phương giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nguồn lực cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; khuyến khích các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Chương V. Điều khoản thi hành

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 cùng thời điểm hiệu lực của Luật Bảo vệ môi trường.

Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan