Thứ 2, 23/05/2022 - 08:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất quy định về bảo vệ tầng ô-dôn

  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa qua đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn để xem xét, ban hành.

     Bảo vệ tầng ô-dôn được quy định trong một Chương của dự thảo Nghị định quy định cụ thể về đối tượng và quy định quản lý, loại trừ các chất theo trách nhiệm và nghĩa vụ của Việt Nam; hoạt đọng đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát áp dụng cho các nhóm đối tượng có hoạt động liên quan đến các chất được kiểm soát; yêu cầu, trình tự thủ tục thực hiện phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát; các nội dụng cơ bản, thời gian trình ban hành Kế hoạch quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát của Việt Nam; quy định hoạt động thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất được kiểm soát và các quy chuẩn kỹ thuật; trách nhiệm và sự phối hợp liên ngành trong quản lý các chất được kiểm soát.

       Lộ trình quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát

       Lộ trình quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính (gọi tắt là các chất được kiểm soát) tuân thủ theo quy định của Nghị định thư Montreal. Thực hiện nghĩa vụ theo cam kết, Việt Nam đã loại bỏ hoàn toàn một số chất làm suy giảm tầng ô-dôn (CTC, CFC, Halon…) bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu; chất Methyl bromide thuộc nhóm chất hạn chế sử dụng, chỉ nhập khẩu cho mục đích kiểm dịch và khử trùng hàng xuất khẩu. Các chất HCFC đang trong lộ trình loại trừ dần kể từ năm 2010 và dừng hoàn toàn việc nhập khẩu vào năm 2040. Các chất HFC cần được kiểm soát và ngưng tiêu thụ ở mức cơ sở từ năm 2024, sẽ giảm đến 80% lượng tiêu thụ vào năm 2045.

       Đối tượng sử dụng các chất được kiểm soát và chế độ thông tin, báo cáo

       Theo dự thảo Nghị định, đối tượng được quy định gồm các tổ chức phải đăng ký sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu; sản xuất, nhập khẩu, sở hữu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất bằng các chất được kiểm soát; thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát (gọi chung là tổ chức sử dụng các chất được kiểm soát).

       Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm đăng ký, báo cáo của các nhóm đối tượng nhằm phục vụ công tác quản lý các chất được kiểm soát. Việc đăng ký, báo cáo đối với tổ chức sản xuất và nhập khẩu để phục vụ việc quản lý phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu; đối với tổ chức sản xuất, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ các chất được kiểm soát để phục vụ việc xác định lượng tiêu thụ theo các lĩnh vực sử dụng; đối với tổ chức sở hữu thiết bị có chứa chất được kiểm soát và tổ chức có hoạt động dịch vụ thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý các chất được kiểm soát để quản lý các hoạt động thu gom và xử lý.

       Thủ tục đăng ký một lần và được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước giúp giảm tối đa thời gian nộp, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện hằng năm để phục vụ công tác quản lý nhà nước và báo cáo thực hiện cam kết quốc tế theo quy định.

       Biện pháp quản lý đối với các chất được kiểm soát

       Việc quản lý đối với các chất được kiểm soát được tham khảo kinh nghiệm quản lý của một số nước và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Bộ được giao. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal, quản lý các chất được kiểm soát và có nghĩa vụ báo cáo quốc tế theo quy định; hằng năm phân bổ hạn ngạch sản xuất và có nghĩa vụ báo cáo quốc tế theo quy định; hằng năm phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất HCFC và HFC bảo đảm theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu chất Methyl bromide cho mục đích kiểm dịch và khử trùng hàng xuất khẩu. Các yêu cầu, trình tự thủ tục áp dụng đối với việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch được quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định.

       Hoạt động thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất được kiểm soát

       Dự thảo Nghị định quy định đối tượng, thời điểm phải thực hiện thu gom, xử lý các chất được kiểm soát, các quy định có liên quan về yêu cầu kỹ thuật, năng lực của tổ chức thực hiện dịch vụ, kỹ thuật viên thực hiện thu gom, xử lý các chất được kiểm soát; lộ trình xây dựng các quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo tính khả thi của các quy định khi Nghị định được ban hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan