Thứ 3, 27/09/2022 - 15:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam.

Việc xây dựng, trình phê duyệt Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam trong năm 2021 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời để thực thi hiệu quả quy định của Luật Bảo vệ môi trường về tổ chức và phát triển thị trường các-bon.

Về quan điểm phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam

Dự thảo Đề án đưa ra các quan điểm phát triển thị trường này gồm: (1) Chủ động phát triển thị trường các-bon trong nước phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và cam kết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với quốc tế, huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế trong nước trong việc tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; (2) Lộ trình phát triển thị trường các-bon trong nước phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước và xu hướng phát triển thị trường các-bon trên thế giới; (3) Quản lý trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon đảm bảo tính thống nhất, công bằng, minh bạch; đảm bảo hài hoà lợi ích của các chủ thể trên thị trường các-bon, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo hướng phát triển kinh tế các-bon thấp, tăng trươgnr xanh gắn với phát triển bền vững.

Về mục tiêu phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam

Dự thảo Đề án đưa ra mục tiêu chung là phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với chi phí của doanh nghiệp và xã hội thấp, thúc đẩy phát triển công nghệ phát thải thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam.

Về mục tiêu cụ thể, theo dự thảo Đề án, giai đoạn đến năm 2025, thiết lập hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Xây dựng và triển khai cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển thị trường các-bon trong nước. Tổ chức, vận hành thí điểm sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tăng cường năng lực cho khối doanh nghiệp và các bên liên quan.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là tổ chức vận hành sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tính chỉ các-bon. Xây dựng cơ chế kết nối thị trường các-bon trong nước với thị trường các-bon khu vực và thế giới. Giai đoạn sau năm 2030, tiếp tục vận hành và mở rộng thị trường các-bon trong nước và kết nối với thị trường các-bon khu vực và thế giới.

Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam

Đề án đưa ra 05 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau: Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường các-bon, bao gồm hệ thống quản lý hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon; hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon quốc tế; thiết lập cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước; xây dựng cơ chế xác định tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch và xác định mức phát thải khí nhà kính; Hỗ trợ doanh nghiệp và các bên liên quan tiếp cận và sẵn sàng tham gia thị trường các-bon tại Việt Nam; tạo lập sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tính chỉ các-bon.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan