Thứ 2, 13/07/2020 - 06:22
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu. Dự thảo Nghị định đảm bảo tính khả thi, phù hợp các cam kết tại ...
Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng về giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính thông qua chính sách hỗ trợ phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo.

Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng về giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính thông qua chính sách hỗ trợ phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng không khí và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý và định hướng phát triển phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, phương tiện giao thông sử ...
Xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ...
Hội thảo Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Hội thảo Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Hội thảo được tổ chức ngày 07/10 tại Cần Thơ. Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tham dự và đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành; Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND các tỉnh, ...