Thứ 7, 24/08/2019 - 14:14
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT.

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2049/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2019 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT phục vụ ...
Rà soát dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

Rà soát dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

Chiều ngày 05/8, tại cuộc họp nghe Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo “Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo: “Các tiêu chí ...
Góp ý, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0

Góp ý, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0

Nhằm kịp thời đáp ứng thực tiễn phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam và tuân thủ các quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các định hướng, mục tiêu, chương trình hành động, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành giai ...
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định 78/2018/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định 78/2018/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ...
Xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử

Xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử

Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát và góp ý để sớm ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử, trên nguyên tắc tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn ...