Thứ 6, 30/09/2022 - 15:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành TN&MT thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ

Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid19. Thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ tập trung phòng chống dịch bệnh, phục hồi, phát triển các hoạt động KTXH và bảo đảm đời sống của nhân dân, Bộ TN&MT đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP và chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, dự báo sớm các tác động của khí hậu, thủy văn để chủ động phương án sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ cho bảo vệ môi trường, thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên tạo động lực mới cho tăng trưởng, chủ động đón làn sóng đầu tư. Trình Quốc hội Dự án Luật bảo vệ môi trường, giải quyết hài hòa giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế. Chủ trì, phối hợp xây dựng trình Chính phủ ban hành các văn bản (Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định sửa đổi Nghị định số 51/2014/NĐ-CP về giao khu các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn) tháo gỡ ngay các chồng chéo, nút thắt, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nâng cao chỉ số tiếp cận các nguồn lực tài nguyên, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, giúp Nhân dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Đến nay đã thực hiện đơn giản hóa 80,1% thủ tục hành chính; bãi bỏ, thay thế 62,6% điều kiện đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm 50% số mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành, qua đó, góp phần tiết kiệm được khoảng 1.047 tỷ đồng/năm. Chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực canh tranh tăng 0,27 điểm theo báo cáo của PCI, tăng mức độ hài lòng về dịch vụ cấp Giấy chứng nhận lên 13% so với năm 2016. Xây dựng Chính phủ điện tử được thúc đẩy. Công tác quản lý điều hành, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng ở Bộ và kết nối với toàn ngành và liên thông, gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các cuộc họp tiếp tục được thực hiện theo hình thức không giấy tờ. Hệ thống thông tin báo cáo đã được xây dựng và sẽ thực hiện kết nối dữ liệu từ các địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Rà soát, điều chỉnh cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, hoàn thiện chế tài để phòng ngừa các hành vi vi phạm. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, Bộ đã tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch kiểm tra năm 2020 theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng trong Kế hoạch, tập trung thanh tra đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, không để xảy ra các điểm nóng trong thời gian diễn ra Đại hội đảng các cấp. Tỷ lệ khiếu kiện trong năm 2020 giảm 5,35% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn lực tài nguyên được quản lý, sử dụng hiệu quả đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách nhà nước. Tập trung giải quyết các vướng mắc về đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động, ổn định kinh tế vĩ mô; điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp, đô thị để các địa phương có điều kiện thuận lợi tận dụng thời cơ hội từ chuyển dịch làn sóng đầu tư do tác động của dịch Covid-19. Chuyển dịch quỹ đất sang các mục đích phi nông nghiệp để giải quyết nhu cầu nhà ở, phát triển sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đơn giản hóa thủ tục để nông dân linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động ứng phó với hạn mặn. Tập trung triển khai công tác lập quy hoạch, chủ động phương án mặt bằng cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo. Nguồn lực đất đai tiếp tục được phát huy ở cả hiệu quả sử dụng và nguồn thu tài chính, đóng góp 12,35% thu ngân sách nội địa (Đến thời điểm 15//8/2020 thu từ sử dụng đất đạt 83,3 nghìn tỷ đồng). Tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai tiếp tục được xử lý giải quyết.

Thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và quản lý, sử dụng bền vững đảm bảo an ninh nguồn nước. Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các lưu vực sông thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các dòng sông lớn. Đẩy mạnh kinh tế hoá, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đạt 9.519 tỷ đồng. Chủ động điều hòa, điều tiết khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, thông minh nguồn nước phục vụ đa mục tiêu, đáp ứng cho sản xuất, giảm lũ và phát điện, phòng chống hạn hán. Thúc đẩy lồng ghép được các ưu tiên trong chia sẻ nguồn nước sông Cửu Long, đảm bảo lợi ích của các quốc gia hạ nguồn gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Đề xuất các sáng kiến, thúc đẩy hợp tác chia sẻ nguồn nước sông Mê Công; thống nhất chia sẻ dữ liệu về nguồn nước trong hợp tác Mê Công - Lan Thương tại Hội nghị Thủ tướng các nước MLC.

Thu ngân sách từ đấu giá khoáng sản, cấp quyền khai thác khoáng sản 8 tháng đầu năm đạt gần 1 nghìn tỷ đồng. Đã thiết lập hành lang pháp lý cho quản lý các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông và chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Điều tra, khảo sát xác định các khu vực có nguy cơ sụt lún, sạt lở, phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH, phát triển không gian ngầm Ban hành và triển khai Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Thực hiện cấp giấy phép nhận chìm cho hoạt động nạo vét, xây dựng các cảng biển. Tiềm năng, lợi thế của biển ngày càng được phát huy các địa phương có biển đã trở thành khu vực phát triển năng động trở thành động lực cho tăng trưởng.

Công tác bảo vệ môi trường đã có chuyển biến từ tư duy đến nhận thức và hành động. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò hạt nhân của người dân, doanh nghiệp tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom xử lý tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019 (nhiều địa phương đã có mô hình xử lý hiệu quả như Nghệ An, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Cần Thơ, điển hình tại Đồng Nai tỷ lệ rác thải chôn lấp còn 43%); tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt 90%; tỷ lệ tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%. Các chỉ số về môi trường ở các địa phương có sự chuyển biến (tỷ lệ KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường ước đạt 90%, các tỉnh thành phố như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Ninh, Bắc Ninh,...đạt 100%. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tăng 5%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 86%). Số lượng, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý triệt để tăng 6,5% so với năm 2019. Tỷ lệ xã đạt tiêu tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tăng 5,7% so với năm 2019. Chủ động kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường của các nguồn thải lớn, thiết lập hệ thống gần 900 trạm quan trắc kết nối trực tuyến với các Sở TNMT, Bộ TN&MT; có thể theo dõi trên các thiết bị di động, sẽ được kết nối với hệ thống điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để theo dõi diễn biến môi trường phục vụ công tác điều hành. Nhiều địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình,..đã triển khai các mô hình tái chế rác thải sinh hoạt. Kiểm soát chặt chẽ tình hình nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường tiếp tục được tăng cường góp phần giảm 4,26% số vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường.

Nâng cao chất lượng dự báo, đổi mới cơ chế hoạt động KTTV; chủ động đề xuất các quyết sách có tính hệ thống, chiến lược về ứng phó với BĐKH. Dự báo chính xác các xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết cực đoan, tác động của biến đổi khí hậu và phối hợp tốt với các Bộ, ngành địa phương để chủ động điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội, cơ cấu sản xuất, mùa vụ, giảm 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, nhờ dự báo sớm nên mặc dù hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra với quy mô lớn và mức độ khốc liệt nghiêm trong nhất trong lịch sử (thời gian xâm nhập mặn kéo dài gấp từ 2-2,5 lần, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn so với năm 2016) tuy nhiên mức độ thiệt hại đến sản xuất, dân sinh được giảm thiểu đặc biệt là sản xuất nông nghiệp so với năm 2016.

Triển khai Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. ban hành Quy chế phối hợp, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai các Dự án nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH và bảo đảm sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long … Hoàn thành, hoàn thành Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan