Thứ 5, 18/08/2022 - 02:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành TN&MT tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Báo cáo 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 cho thấy, ngành TN&MT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ tại Nghị định nêu trên theo đúng quy định pháp luật (Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018) và hợp nhất các văn bản được sửa đổi. 

Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát và đề xuất sửa đổi một số quy định của Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước nhằm xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư. 

Đặc biệt, đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định, thủ tục hành chính ngay từ khâu lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho đến khi tổ chức thực hiện theo quy định của Chính phủ, về cơ bản các thủ tục hành chính được ban hành đảm bảo tính hợp pháp, tính cần thiết và hiệu quả.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan