Thứ 5, 18/08/2022 - 02:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn tại Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23/11/2016 và Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 theo Kế hoạch số 518/KH-UBTVQH14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo kiểm soát, giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; di dời và hỗ trợ các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư, vùng đô thị vào các khu, cụm công nghiệp tập trung

Đến nay, đã có 250/280 KCN, khu chế xuất (ngoài khu kinh tế) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đạt 89%, trong đó các địa phương có số lượng KCN lớn tỷ lệ này đều đạt 100%. Đối với các KCN còn lại, các doanh nghiệp, cơ sở nằm trong KCN đã tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt QCVN quốc gia về môi trường trước khi xả ra môi trường theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Đã có 219/250 KCN lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đạt tỷ lệ 87,6%. Cả nước hiện có 276 CCN có báo cáo ĐTM; 160 CCN có hệ thống tách nước mưa và nước thải; 115 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 16,5%; 25 CCN có hệ thống quan trắc tự động nước thải.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện di dời và hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư, vùng đô thị vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Hầu hết các tỉnh, thành phố đã tích cực ban hành, triển khai chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp phải di dời như: thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị; Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Ban chỉ đạo di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án, lập sơ đồ phân lô, xét duyệt danh sách các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm di dời vào cụm công nghiệp Thanh Hà…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan