Thứ 7, 08/08/2020 - 06:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, cần ban hành Nghị định thay thế Nghị định 61/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ để phù hợp với Luật Khí tượng thủy văn đã được thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ảnh minh họa

Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Để triển khi thi hành Luật Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP, theo đó, các điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này cho phù hợp với Luật Khí tượng thủy văn và văn bản hướng dẫn.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan
Đang chờ cập nhật