Thứ 6, 30/09/2022 - 10:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi đến trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV về bảo vệ môi trường nguồn nước

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu Giang trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ yếu do nguồn nước từ địa bàn Thành phố Hà Nội chảy về, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân. Vì vậy, cử tri tiếp tục đề nghị với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành ở Trung ương, Thành phố Hà Nội quan tâm kiểm tra, giám sát việc xử lý, xả thải ra môi trường của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, để đảm bảo nguồn nước thải ra môi trường đảm bảo tiêu chuẩn quy định

 

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu Giang cũng như các sông khác trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của tất cả 05 tỉnh, thành phố trên lưu vực và sự vào cuộc của Chính phủ cũng như các Bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt đối với tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu Giang trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ yếu do nguồn nước từ địa bàn Thành phố Hà Nội chảy về, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sông sức khỏe của nhân dân. Chính vì thế, trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, địa phương tiếp tục phối hợp khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp, cụ thể như sau:

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục hướng dẫn thực hiện quy định về điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận và đánh giá sức chịu tải của sông, hồ; tiếp tục hướng dẫn và thực hiện điều tra thống kê nguồn nước thải trên lưu vực sông; triển khai Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 18/8/2014. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án tổng thể lưu vực sông tại các địa phương thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy;

Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cấp Bộ hàng năm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; phối hợp với các bộ/ngành liên quan và 05 tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy để thực hiện; tập trung các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có hoạt động xả nước thải có lưu lượng nước thải từ 100 m3/ngày đêm trở lên trực tiếp vào lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy;

Thúc đẩy các chương trình, dự án liên vùng, liên tỉnh nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; giám sát môi trường nước sông Nhuệ - sông Đáy liên tỉnh; xem xét mô hình xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung theo hướng xã hội hoá.

Đối với các tỉnh trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy:

Chủ động điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các cơ sở có lưu lượng xả thải 100m3/ngày.đêm trở lên; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Yêu cầu 100% các khu công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn từ 1000m3/ngày.đêm trở lên phải lắp đặt trạm quan trắc tự động liên tục, truyền số liệu về cơ quan quản lý nhà nước để giám sát; chỉ cho phép các cụm công nghiệp có đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý nước thải tập trung mới được thu hút đầu tư, hoạt động;

Chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh, đặc biệt là chương trình phối hợp nhằm kiểm soát ô nhiễm nước sông liên tỉnh vào mùa khô; các hoạt động gây ô nhiễm tại các bến cảng, bến thủy nội địa trên sông;

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông theo kết luận tại Phiên họp của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tại Thông báo số 140/TB-UBSNĐ ngày 12/12/2019.

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

Chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên thoát nước Hà Nội thực hiện nghiêm quy trình vận hành cống Thanh Liệt theo thỏa thuận giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, không mở cửa cống vào những tháng mùa khô; vận hành Trạm bơm Yên Sở để bơm nước thải ra sông Hồng;

Chỉ đạo Công ty Khai thác công trình thủy lợi sông Nhuệ cho mở cống Liên Mạc để lấy nước sông Hồng bổ sung nhằm làm tăng lưu lượng nước sông Nhuệ và pha loãng nồng độ các chất ô nhiễm;

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý nước thải và cải tạo, nạo vét hệ thống thủy lợi trên sông Nhuệ - sông Đáy như: Dự án đầu tư xây dựng công trình đầu mối Liên Mạc theo hình thức hợp đồng BT, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, các dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường thuộc hành lang sông Nhuệ...;

Hiện nay, thành phố Hà Nội đã triển khai công tác vận hành có hiệu quả đối với trạm bơm tiêu nước vào Sông Nhuệ (đoạn giáp ranh với tỉnh Hà Nam), đập điều tiết nước nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của nước thải của thành phố Hà Nội xả từ sông Tô Lịch qua đập Thanh Liệt xuống khu vực hạ lưu thuộc tỉnh Hà Nam.

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội:

Đối với các dòng sông, đoạn sông đang bị ô nhiễm trên hệ thống sông Nhuệ, sông Châu Giang: Tạm thời dừng các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước sông bị ô nhiễm cho mục đích sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho đến khi chất lượng nước được cải thiện; rà soát điều chỉnh lại kế hoạch lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân;

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức quan trắc môi trường nước các sông trên địa bàn, thông báo kịp thời kết quả quan trắc để các cơ quan, tổ chức và người dân sử dụng nguồn nước biết và chủ động kế hoạch sản xuất, sinh hoạt, tập trung vào các điểm từ hợp lưu sông Tô Lịch – sông Nhuệ, sông Nhuệ - sông Châu Giang tại Cống Thần xuống đến cầu Đập Phúc, qua Lý nhân và vị trí chảy ra sông Hồng;

Chỉ đạo rà soát các nguồn xả nước thải trên địa bàn ra hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề xả nước thải không đạt quy chuẩn cho phép trực tiếp ra sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát Quy hoạch thủy lợi cấp nước, tiêu nước, lưu vực sông Đáy và đã được phê duyệt tại Quyết định số 5205/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018; đã triển khai Quy hoạch tiêu nước sông Nhuệ tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009, cụ thể như sau:

Nạo vét trục chính sông Nhuệ đoạn từ Hà Đông đến Đồng Quan tăng khả năng tiêu thoát; nạo vét các kênh tiêu cấp 2 thuộc hệ thống (kênh tiêu T1, La Khê, Cổ Nhuế, Đồng Bông); Hoàn thành trạm bơm Yên Sở giai đoạn 2, nâng công suất lên 90m3/s, đảm bảo tiêu thoát cho lưu vực sông Tô Lịch với diện tích 7.530 ha và hỗ trợ tiêu nước cho khu vực Hà Đông, Thanh Trì thông qua cống Thanh Liệt; hoàn thành trạm bơm Ngoại Độ 2 với công suất 5 x 22.000 m3/h để cùng với trạm bơm Ngoại Độ 1 tiêu cho 9.220 ha khu vực huyện Ứng Hòa; hoàn thành trạm bơm Lạc Tràng 2 với công suất 12 x 4.000 m3/h tiêu nước cho khu công nghiệp Đồng Văn và các khu đô thị thuộc thành phố Phủ Lý và 3 trạm bơm khác (Hoành Uyển công suất 4x4.000 m3/h, Bùi 1 công suất 5x4.000 m3/h , Bùi 2 công suất 4x4.000 m3/h); đã hoàn thành đầu mối trạm bơm Yên Nghĩa với công suất 120 m3/s tiêu nước cho 6.300 ha khu vực huyện Hoài Đức, các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, đang hoàn thiện hệ thống kênh; đang triển khai xây dựng trạm bơm Liên Mạc giai đoạn 1 với công suất 70 m3/s, trạm bơm Đông Mỹ với công suất 35 m3/s.

Về các giải pháp tổng thể, lâu dài bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy:

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu Giang cũng như các sông khác trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của tất cả 05 tỉnh, thành phố trên lưu vực và sự vào cuộc của Chính phủ cũng như các Bộ, ngành Trung ương. Trong thời gian tới, các giải pháp tổng thể, lâu dài bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy cụ thể như sau:

Tiếp tục tăng cường đầu tư mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn, đặc biệt là các trạm quan trắc môi trường nước tự động, kết hợp với các trạm quan trắc của Trung ương đầu tư, tăng cường năng lực, cơ sở vật chất cho công tác quan trắc, phân tích, giám sát môi trường. Hoàn thiện và triển khai thực hiện giám sát, quản lý môi trường trực tuyến của toàn lưu vực sông, sớm hoàn chỉnh hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục từ các đối tượng phải triển khai theo quy định trên địa bàn, khuyến khích xây dựng hệ thống giám sát nước thải tự động;

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thống kê, cập nhật dữ liệu nguồn thải nước thải, xây dựng kế hoạch quản lý, xử lý nguồn thải nước thải trên lưu vực sông, công khai thông tin về nguồn thải trên cổng thông tin môi trường lưu vực sông;

Tập trung quyết liệt vào công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kể cả biện pháp đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa. Buộc tất cả các khu, cụm công nghiệp xây dựng mới phải hoàn thành hệ thống xử lý nước thải trước khi đi vào hoạt động. Tổ chức di dời và hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư, vùng đô thị vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Tăng cường công tác thẩm định, cấp phép nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa ô nhiễm, đặc biệt chú trọng công tác hậu kiểm;

Tăng cường xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa các nguồn đầu tư để triển khai các nhiệm vụ, dự án có liên quan trên lưu vực sông. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực: Thoát nước đô thị, xử lý nước thải đô thị và khu dân cư tập trung; cải tạo, phục hồi môi trường cho những đoạn sông, kênh, rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng; đầu tư cho hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải y tế; nạo vét và khơi thông dòng chảy... Đặc biệt là việc thúc đẩy các dự án thoát nước, xử lý nước thải đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Triển khai Đề án đánh giá sức chịu tải/khả năng tiếp nhận nước thải của lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông. Triển khai Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp trên lưu vực sông và Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên lưu vực sông.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan