Thứ 7, 02/07/2022 - 06:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến sau kỳ họp thứ 10

Cử tri đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Luật bảo vệ môi trường với nhiều quy định mới, tiến bộ. Tuy nhiên, cử tri đề nghị trong thời gian các Bộ, ngành sớm xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, định mức kinh tế, kỹ thuật trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nhằm thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; xây dựng và ban hành danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt để khuyến cáo các địa phương áp dụng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương mình; cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các hộ gia đình chủ động, trách nhiệm trong việc phân loại, xử lý rác thải ngay từ đầu nguồn. Đồng thời, nghiên cứu thống nhất các quy định của pháp luật về quản lý nước thải trong một Luật và giao một cơ quan chủ trì quản lý tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất trong việc kiểm soát (hiện nay đang chịu sự điều chỉnh của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước cùng các văn bản pháp luật liên quan như Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thủy lợi...) đảm bảo thuận lợi trong quá trình áp dụng cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, tránh trường hợp Luật này cho cấp phép nhưng Luật khác lại không cho phép…

 

 a) Đối với kiến nghị đề nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến thu gom, xử lý chất thải rắn:

 Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trong đó bao gồm việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật; đồng thời xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, các nội dung về quản lý chất thải rắn sẽ được quy định, hướng dẫn chi tiết bao gồm: Phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải (khoản 8 Điều 72); Tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn (khoản 5 Điều 78); Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân; phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (khoản 5 Điều 79).

b) Đối với kiến nghị có cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các hộ gia đình chủ động, trách nhiệm trong việc phân loại, xử lý rác thải ngay từ đầu nguồn:

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 khuyến khích phân loại, xử lý rác thải tại nguồn thông qua việc quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 03 loại gồm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (sẽ không phải trả phí xử lý);

chất thải thực phẩm (được khuyến khích làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón);

và chất thải rắn sinh hoạt khác. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế và chất thải thực phẩm thì phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác.

c) Đối với kiến nghị nghiên cứu thống nhất các quy định của pháp luật về quản lý nước thải trong một Luật và giao một cơ quan chủ trì quản lý

Để bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước đối với nước thải, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bãi bỏ quy định cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (theo quy định của Luật Tài nguyên nước) và giấy phép xả nước thải  vào công trình thủy lợi (theo quy định của Luật Thủy lợi). Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật sẽ được Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên qua rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan