Thứ 3, 27/09/2022 - 15:30
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay gây ảnh hưởng lớn trong nhân dân, đặc biệt là tình trạng xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Cử tri đề nghị các bộ ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, có lưu lượng xả thải lớn ra môi trường, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt là các vi phạm về xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt đã phối hợp để tập trung quản lý tốt 20-30% cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng gây ra 70-80% các vấn đề môi trường để khoanh vùng, áp dụng các biện pháp phòng ngừa sự cố, giám sát chặt chẽ việc xả thải, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm, đảm bảo các đối tượng này thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Trong 05 năm trở lại đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra hơn 3.000 cơ sở, khu công nghiệp, qua đó đã phát hiện hơn 1.300 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính lên tới 275 tỷ đồng; thành lập và duy trì 12 Tổ giám sát đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố ô nhiễm môi trường cao[9] với sự tham gia của chính quyền trung ương và địa phương; tổ chức hàng chục đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành; thành lập và duy trì hiệu quả Đường dây nóng về môi trường xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương.

 Đồng thời, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó đã quy định chi tiết về các trường hợp cơ sở sản xuất phải lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải và trách nhiệm truyền dữ liệu quan trắc online về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát theo quy định. Đến nay, cả Trung ương và địa phương đã đầu tư lắp đặt 867 trạm quan trắc nguồn thải có kết nối số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời cảnh báo, cung cấp thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường. Việc thực hiện các quy định của pháp luật nêu trên nhằm bảo đảm các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát mức độ xả thải của các cơ sở sản xuất ra ngoài môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai các giải pháp theo hướng: (1) Rà soát kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; có lộ trình yêu cầu các khu công nghiệp chưa lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung phải đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định; (2) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường năng lực quản trị môi trường trong các KCN; (3) Đẩy mạnh áp dụng các cơ chế, chính sách tạo nền tảng pháp lý cho việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế, xã hội cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; (4) Ưu tiên xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cho việc phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khí hậu và đặc thù của chất thải, ô nhiễm môi trường của Việt Nam.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan