Thứ 6, 30/09/2022 - 11:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ kinh phí thực hiện xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

 

Cụ thể, cử tri đề nghị quan tâm, hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 thì trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý đến năm 2020. Sau ngày 01/10/2013, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phát sinh 05 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đều là các đối tượng thuộc khu vực công ích, các công trình này đến nay vẫn chưa thực hiện việc xử lý triệt để và đang đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện xử lý từ ngân sách trung ương. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 38/BC-BTNMT ngày 09/6/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg, không hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương cho địa phương để xử lý đối với các cơ sở còn tồn đọng, chưa hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương để xử lý dứt điểm các cơ sở này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan