Thứ 3, 27/09/2022 - 13:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, có xe chuyên dụng để vận chuyển rác không để vương vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường

Cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị Nhà nước quy hoạch, nghiên cứu xây dựng các nhà máy sử dụng công nghệ cao để xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, có xe chuyên dụng vận chuyển rác không để vương vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Hiện nay, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực nội thành của các đô thị trung bình đạt khoảng 92%, tại khu vực ngoại thành của các đô thị trung bình đạt khoảng 66%. Tuy nhiên, tỷ lệ chôn lấp chất thải còn ở mức cao (chiếm khoảng 70% lượng chất thải được thu gom); nhiều bãi chôn lấp không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; còn tình trạng vận chuyển rác thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường; việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn chưa đáp ứng các tiêu chí về công nghệ, kinh tế, xã hội và môi trường, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, trong đó đã thể hiện quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ là tăng cường tái chế, khai thác tối đa giá trị tài nguyên của chất thải, cụ thể:

 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã nêu rõ bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên; giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải để khai thác tối đa giá trị tài nguyên của chất thải; quy định lộ trình hạn chế việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp, xác định trách nhiệm của “người gây ô nhiễm thì phải trả tiền”; yêu cầu ngay từ khi đầu tư xây dựng các dự án phải tính toán đến quy hoạch các bãi rác và các điểm trung chuyển rác thải; vận chuyển rác thải đúng quy định; có nhiều quy định mới nhằm khuyến khích, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải, phân loại rác tại nguồn ngay tại hộ gia đình.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt  tại Việt Nam. Việc ban hành, triển khai Đề án, Chỉ thị nêu trên sẽ bao gồm các giải pháp tổng thể, toàn diện để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại Việt Nam, trong đó có các giải pháp thúc đẩy triển khai công nghệ xử lý chất thải rắn.

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050[10] đã nêu rõ quan điểm chất thải rắn phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, được phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn; khuyến khích xử lý chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải kết hợp với thu hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng và đất nước. Chiến lược cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp dưới 30%; việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, hạn chế chôn lấp, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

 Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về quản lý chất thải rắn; Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, trong đó phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom; Chỉ thị  số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

 Tổ chức lựa chọn, đánh giá và công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT. Trên cơ sở thẩm định, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và kết quả xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành, cập nhật danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan