Thứ 4, 30/09/2020 - 15:06
Quy định thu tiền rác thải sinh hoạt từ bình dân đầu người sang khối lượng hoặc dung tích túi đựng rác

Quy định thu tiền rác thải sinh hoạt từ bình dân đầu người sang khối lượng hoặc dung tích túi đựng rác

Cử tri kiến nghị dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) không nên quy định thu tiền rác thải sinh hoạt từ bình dân đầu người sang khối lượng hoặc dung tích túi đựng rác. Vì hiện nay, ý thức bảo vệ môi trường của đa số người dân chưa cao, quy định ...
Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương có doanh nghiệp xả thải ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải

Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương có doanh nghiệp xả thải ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có biện pháp chỉ đạo chính quyền các địa phương làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương có doanh nghiệp xả thải ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải phải xử lý nghiêm, kiên quyết tình trạng này, để đảm bảo đời ...
Tiếp tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực nông thôn ngày càng nghiêm trọng

Tiếp tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực nông thôn ngày càng nghiêm trọng

Cử tri tiếp tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực nông thôn ngày càng nghiêm trọng. Lượng chất thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm là rất lớn nhưng chưa được các cấp chính quyền quan tâm xử lý triệt để, hiện nay phần ...