Thứ 7, 24/08/2019 - 14:13
Cần có chính sách hữu hiệu nhằm hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là đối với các loại túi nilon sử dụng một lần

Cần có chính sách hữu hiệu nhằm hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là đối với các loại túi nilon sử dụng một lần

Cử tri tỉnh Sóc Trăng đề nghị cần có chính sách hữu hiệu nhằm hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là đối với các loại túi nilon sử dụng một lần gây ô nhiễm môi trường rất khó khắc phục, ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động sản xuất, sinh ...