Thứ 4, 23/10/2019 - 10:13
Cần nhiều biện pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường

Cần nhiều biện pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường

Cử tri tỉnh An Giang đề nghị sớm có biện pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từ việc tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng bao ni lông, các loại bao bì làm từ nhựa; nghiên cứu vật liệu làm ...