Thứ 4, 23/10/2019 - 10:18
Kiến nghị với những cảnh báo về rủi ro về thiên tai do diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường

Kiến nghị với những cảnh báo về rủi ro về thiên tai do diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường

Cử tri kiến nghị với những cảnh báo về rủi ro về thiên tai do diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường. Cử tri đề nghị Chính phủ cho biết đã có những chỉ đạo cụ thể nào để phòng ngừa, ngăn chặn những tác động tiêu cực trên? (Cử tri thành phố Đà Nẵng)
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, cần ban hành Nghị định thay thế Nghị định 61/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính ...