Thứ 4, 23/10/2019 - 10:15
Đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số thủ tục hồ sơ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số thủ tục hồ sơ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số thủ tục hồ sơ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như: Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 02 mỏ (sắt Ngườm Cháng và đá vôi xi măng Nà ...
Tăng cường kiểm tra, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản của đất nước

Tăng cường kiểm tra, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản của đất nước

Đề nghị tăng cường kiểm tra, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản của đất nước như: khai thác quặng, đất sét, cát, than… để vừa đáp ứng được nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, vừa đảm bảo quản lý, sử dụng tài nguyên gắn với bảo ...
Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản

Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản

Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị, hoạt động khai thác khoáng sản là một trong những hoạt động gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng và môi trường sống của cộng đồng dân cư nơi có khoáng sản. Mặc dù, tại điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 5 của Luật ...