Thứ 2, 27/01/2020 - 12:25
Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản

Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản

Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị, hoạt động khai thác khoáng sản là một trong những hoạt động gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng và môi trường sống của cộng đồng dân cư nơi có khoáng sản. Mặc dù, tại điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 5 của Luật ...