Thứ 2, 26/09/2022 - 01:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ý kiến về Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; dự án chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn.

Theo kiến nghị của tỉnh Bắc Giang gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định tại điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 và khoản 1, Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư chưa thống nhất đồng bộ, do đó đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai “Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; dự án chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn; …” thuộc dự án mà phải thu hồi đất để thực hiện theo cơ chế thu hồi đất, bồi thường và giao đất sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận. Trong khi đó, theo khoản 1, Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư) thì “Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ” thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện (6 điều kiện) theo quy định tại Khoản 4, Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Nghị định 25/2020/NĐ-CP). Trong đó có điều kiện phải “2. Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai” mà Luật Đất đai lại không có quy định việc phê duyệt “danh mục dự án cần thu hồi đất” cho mục đích thương mại hay mục đích kinh doanh, Điều 62 của Luật Đất đai chỉ có quy định dự án mà phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Do đó, địa phương đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cho phù hợp với thực tiễn, trong đó cần phân biệt danh mục dự án nào được phép thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giao đất cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không phải đấu thầu hoặc đấu giá, danh mục dự án nào được phép thu hồi và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án vì mục đích thương mại phải thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin được giải trình đến địa phương như sau: Điều 62 quy định chặt chẽ về thẩm quyền chấp thuận cho thu hồi đất nhằm bảo vệ quyền lợi của người có đất thu hồi, tránh tình trạng thu hồi đất tràn lan gây mất ổn định chính trị - xã hội. Do đó, các vấn đề liên quan đến thu hồi đất cần thực hiện theo Luật Đất đai. Tuy nhiên, nội dung Điều 62 sẽ được rà soát tổng thể trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Ngoài ra, địa phương kiến nghị liên quan đến khoản 2 Điều 20 Luật Lâm nghiệp quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với rừng đặc dụng dưới 50 ha; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 20ha đến dưới 50ha.... rừng sản xuất từ 50ha đến dưới 1.000ha . Điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án không thuộc trường hợp được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có văn bản chấp thuận của TTgCP đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên; 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên. Hiện nay, các tỉnh, thành phố đã và đang lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch. Quy hoạch tỉnh đã tích hợp đầy đủ các phương án phát triển, bao gồm cả danh mục các dự án cụ thể gắn với nhu cầu sử dụng đất (quy hoạch sử dụng đất dành cho từng dự án đã được tích hợp chung trong quy hoạch tỉnh). Hồ sơ quy hoạch tỉnh được Hội đồng thẩm định Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương cho ý kiến, thẩm định, thông qua và được TTgCP phê duyệt. Như vậy, khi triển khai thực hiện các dự án đã có trong Quy hoạch tỉnh thì không cần thiết phải thực hiện thủ tục trình TTgCP đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. … như hiện nay để giảm bớt thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Theo đó, đề nghị xét sửa đổi các quy định tại Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp theo bãi bỏ quy định phải xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng tại các quy định nêu trên và phân cấp cho HĐND hoặc UBND cấp tỉnh căn cứ hạn mức,chỉ tiêu được giao trong quy hoạch tỉnh để triển khai thực hiện các dự án. Trường hợp nếu sử dụng vượt quá hạn mức được giao thì mới yêu cầu phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời địa phương như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng kiến nghị của địa phương là hợp lý và ghi nhận để rà soát sửa đổi trong tiến trình sửa đổi tổng thể Luật Đất đai


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan