Thứ 2, 26/09/2022 - 00:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất

Cử tri thành phố Cần Thơ đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất, để thực hiện liên thông, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều hoạt động để triển khai đăng ký đất đai điện tử như hoàn thiện hành lang pháp lý; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thành việc liên thông thủ tục hành chính về đất đai theo hình thức điện tử; xây dựng Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai. Tại các địa phương việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh gắn với xây dựng Văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Hiện nay, 100% Văn phòng Đăng ký đất đai đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai; 192/707 đơn vị hành chính cấp huyện đưa cơ sở dữ liệu địa chính vào vận hành, khai thác, sử dụng, đã đưa được hơn 22 triệu thửa đất và hơn 11 triệu hồ sơ địa chính dạng số vào cơ sở dữ liệu đất đai để quản lý, khai thác sử dụng; hơn 90 huyện thuộc 14/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, liên thông, trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai với cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân; một số địa phương đã bắt đầu thực hiện dịch vụ công về đất đai trên môi trường điện tử thông qua Cổng dịch vụ công cấp tỉnh như: Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế, Long An; thử nghiệm nền tảng để kết nối tới Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên môi trường điện tử.

Bộ cũng đang tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế và một số địa phương để thí điểm thực hiện việc liên thông thủ tục hành chính về đất đai theo hình thức điện tử. Triển khai thực hiện các hạng mục của dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG); triển khai xây dựng Đề án Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, trong đó có việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan