Thứ 6, 30/09/2022 - 15:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vấn đề ưu đãi về đất đai cho người có công với cách mạng

          Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị sớm xây dựng, hướng dẫn quy định về ưu đãi về đất đai cho người có công với cách mạng

Theo cử tri, Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đã thực hiện gần 25 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất, do vậy, mỗi địa phương có mỗi cách giải quyết riêng về điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết cũng như quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan khi thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng nên gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ này ở địa phương.

          Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, tại điểm g, mục 2, Điều 5 Pháp lệnh có quy định về chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn cụ thể nên khó khăn trong quá trình thực hiện.

          Đề nghị Chính phủ chỉ đạo sớm việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 để địa phương thuận tiện trong việc triển khai thực hiện, tiếp tục hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng trong giai đoạn tới.

          Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

          Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trong đó có nội dung liên quan đến miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người có công với cách mạng khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở.

          Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định để trình Chính phủ xem xét, ký ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để hoàn thiện dự thảo Nghị định khi có yêu cầu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan