Thứ 6, 30/09/2022 - 17:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trách nhiệm của chủ đầu tư về kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

          Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị sửa đổi quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư về kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

 

Theo cử tri, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ chưa quy định cụ thể thời gian, trách nhiệm của chủ đầu tư về chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức có trách nhiệm bồi thường để chi trả cho người có đất bị thu hồi khi cấp thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phần lớn nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi là do chủ đầu tư ứng trước để chi trả cho người có đất bị thu hồi. Do đó, địa phương gặp khó khăn trong xác định trách nhiệm bồi thường chậm chi trả theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013. Cử tri đề nghị bổ sung khoản 5 Điều 30 quy định thời hạn và trách nhiệm chủ đầu tư trong việc chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi như sau: "Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư phải chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp chủ đầu tư chậm chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ thì phải chịu trách nhiệm bồi thường chậm chi trả quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013”.

          Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

          Tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án được quy định như sau:

          “a) Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư;

          b) Bộ, ngành có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; chấp thuận, quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ nhưng do Bộ, ngành thực hiện và các dự án do Bộ, ngành làm chủ đầu tư;

          c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

          d) Trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này”.

          Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chủ đầu tư không phải chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người có đất thu hồi như cử tri phản ánh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan