Thứ 5, 18/08/2022 - 01:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi đến sau kỳ họp thứ 10

Thời gian vừa qua, cử tri tỉnh Đắk Lắk quan tâm đến vấn đề lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và vấn đề quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc thu hồi từ các nông lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp.

 

 

Theo cử tri, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ, Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đang lập Đề án quản lý, sử dụng đất tổng thể diện tích đất có nguồn gốc thu hồi từ các nông lâm trường, công ty lâm nghiệp giao địa phương quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình lập Đề án gặp vướng mắc, đó là: Chính phủ chỉ đạo thực hiện thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để trồng lại rừng; chấm dứt tình trạng mua, bán và hợp thức hóa quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật, nhưng không quy định thời điểm đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng lại rừng; chưa xác định được chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 nên tiến độ lập Đề án chậm so với quy định. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Thông tư hướng dẫn lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để địa phương áp dụng thực hiện; Chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk lập Đề án tổng thể quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc thu hồi từ các nông lâm trường, công ty lâm nghiệp giao về địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

  a) Về lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 03/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

b) Về việc hướng dẫn lập Đề án và phương án tổng thể quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc thu hồi từ các nông lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý sử dụng

Ngày 12/7/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1246/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ hướng dẫn Đề cương chi tiết xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng (một trong những phạm vi của Đề án là lập phương án quản lý, sử dụng đất đối với diện tích đất do các nông, lâm trường hoặc các tổ chức chuyển đổi từ nông lâm trường bàn giao cho các địa phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW (2003), Nghị định 170/2004/NĐ-CP, Nghị định 200/2004/NĐ-CP; Nghị quyết 30-NQ/TW (2013), Nghị định 118/2014/NĐ-CP). Trong trường hợp địa phương có vướng mắc trong quá trình lập đề án, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ cử tổ công tác hướng dẫn giải quyết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan