Thứ 2, 26/09/2022 - 00:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục sửa đổi các thủ tục hành chính về đất đai

Cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi các thủ tục hành chính về đất đai, nhất là trong hoạt động đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch về đất đai.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản, theo đó, thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai như về cơ bản các thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được giảm xuống dưới 20 ngày, tiếp tục bãi bỏ 08 điều kiện, sửa đổi 09 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đất đai, chiếm khoảng 17% so với số lượng điều kiện đầu tư kinh doanh được bãi bỏ, sửa đổi của cả ngành tài nguyên và môi trường (toàn ngành đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh của Ngành). Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng chỉ số đăng ký tài sản (A7) và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai và kế hoạch thực hiện cụ thể tại văn bản số 1436/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/3/2019. Những cải cách nêu trên đã đem lại hiệu quả tích cực cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Nhìn chung, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã nỗ lực cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, đặc biệt là ở các địa phương đã nâng chỉ số đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản lên mức xếp hạng 60 trong 190 nước được đánh giá; chỉ số tiếp cận đất đai tăng bình quân 0,27 điểm/năm (trong đó Đồng Tháp, Quảng Ninh và 2 các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai); tỷ lệ người dân phản ánh có bôi trơn trong làm thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 34% so với năm 2016, chỉ số hài lòng của người dân tăng 13%; chỉ đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS) đối với dịch vụ công về đất đai xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ tăng 09 bậc so với năm 2016. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP tại Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020. Bộ cũng đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm, quản lý hành chính đất đai. Trên cơ sở đó, trong năm 2019 và năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm, quản lý hành chính đất đai trong Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan