Thứ 3, 29/09/2020 - 02:07
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Để việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được đảm bảo theo quy định, đề nghị Chính phủ có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất có xen kẹt tài sản công (quy định cụ thể điều kiện để dự án đầu tư có sử dụng đất có xen kẹt tài sản công được phép lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu) (cử tri tỉnh Thanh Hóa).

 

Cụ thể, cử tri kiến nghị: Theo quy định của pháp luật về đất đai, đối với khu đất của dự án đầu tư có sử dụng đất có xen kẹt tài sản công (gồm tài sản, vật kiến trúc và đất hoặc mặt nước,...) mà theo quy hoạch xây dựng mới thì tài sản công này không còn phù hợp (chuyển công năng sử dụng, mục đích sử dụng đất) hoặc có vị trí không định hình trong tổng thể khu đất thực hiện dự án hoặc chiếm một phần nhỏ trong tổng thể dự án cần thực hiện, sẽ không đủ điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất, mà sẽ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. 9 Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì đối với tài sản công không còn phù hợp với quy hoạch hoặc vì lý do khác phải xử lý nhưng không quy định phương án xử lý theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Vì vậy, để việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được đảm bảo theo quy định, đề nghị Chính phủ có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất có xen kẹt tài sản công (quy định cụ thể điều kiện để dự án đầu tư có sử dụng đất có xen kẹt tài sản công được phép lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu).

Liên quan đến việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư thuộc chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã nhận được một số phản ánh liên quan đến nội dung này. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu sửa đổi Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có xử lý nội dung mà cử tri nêu. Nghị định này đã trình Chính phủ xem xét, ký ban hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan