Thứ 2, 26/09/2022 - 01:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị sửa đổi quy định về giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

Cử tri nêu, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:“Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”. Tuy nhiên, đối với cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp huyện thì việc xác nhận công trình có đảm bảo an toàn hay không là rất khó. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh sửa nội dung trên theo hướng: Việc xác nhận đảm bảo công trình do chủ đầu tư thuê đơn vị có đủ năng lực xác nhận hoặc do chủ đầu tư (hộ gia đình) tự chịu trách nhiệm về tính đảm bảo an toàn của công trình.

          Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Liên quan đến vấn đề “cấp giấy phép xây dựng” hay việc “có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” theo quy định nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và thuộc sự quản lý của Bộ Xây dựng. Do đó, các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề này được giải quyết theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan