Thứ 6, 30/09/2022 - 08:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về cơ quan phê duyệt giá đất

          Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan phê duyệt giá đất.

 

Cụ thể, theo cử tri, tại Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể. Cử tri đề nghị Chính phủ bổ sung khoản 4 Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ như sau: “Đối với việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá đất cụ thể trình tự thủ tục thực hiện của Uỷ ban nhân dân cấp huyện như quy định tại khoản 1 Điều này”.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 114 của Luật Đất đai, Điều 16 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể.

Theo quy định tại Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019) thì trong trường hợp cần thiết cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể; việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản; việc ủy quyền phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện; cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp ý kiến phản ánh của các địa phương về các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật đất đai trong đó có các vấn đề mà cử tri phản ánh để tiếp tục làm cơ sở đề xuất sửa đổi chính sách, pháp luật đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan