Thứ 6, 30/09/2022 - 17:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định của Luật đất đai về phân loại đất và bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị sửa đổi quy định của Luật Đất đai về phân loại đất và bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi.

Cụ thể, cử tri đề nghị nghiên cứu trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013: Tại khoản 1, Điều 10. Phân loại đất, đề nghị bổ sung thêm điểm h vào nhóm đất nông nghiệp như sau: “h) Đất chăn nuôi”

Cử tri đề nghị xem xét sửa đổi Điều 90 Luật Đất đai theo hướng không quy định cụ thể nội dung, cách thức xác định mà giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng đơn giá 05 năm/lần để áp dụng cho thống nhất. Quy định nguyên tắc xác định đơn giá do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành xác định.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 29/12/2020, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi ban hành Quyết định số 548/QĐ-BCĐ phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận ý kiến của cử tri để tổng hợp trong quá trình phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan