Thứ 6, 30/09/2022 - 08:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đối với quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai có quy định chưa thống nhất, đồng bộ, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Điều 106. Khoản 3 quy định Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 Luật Đất đai quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, tại điểm b khoản 4 Điều 87 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) quy định: “Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định. Như vậy theo quy định của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP thì khi phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì thực hiện kiểm tra và thu hồi Giấy chứng nhận mà không cần kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, quy định trên là không thống nhất với khoản 5 Điều 106  luật Đất đai năm 2013.

Về vấn đề này, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét, xin trả lời địa phương như sau:

Hiện nay khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP đã được bãi bỏ tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 106 của Luật Đất đai, khoản 4 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật được thực hiện như sau:

Trường hợp có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai khẳng định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 106 của Luật Đất đai, điểm a và điểm b khoản 4 Điều 87 của NĐ số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của NĐ số 148/2020/NĐ-CP) - Trường hợp không có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai khẳng định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP). Do đó, việc quy định trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận tại Nghị định số Nghị định số 148/2020/NĐ-CP là thống nhất và không mâu thuẫn với Luật Đất đai. Tuy nhiên, nội dung Điều 106 của Luật Đất đai sẽ được rà soát trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thắc mắc, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La để địa phương được biết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan