Chủ nhật, 25/09/2022 - 23:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về tự chủ tài chính, các trường hợp chuyển mục đích, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị bổ sung hướng dẫn quy định về tự chủ tài chính (tự chủ tài chính hoàn toàn hay tự chủ tài chính một phần), quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phải chuyển sang thuê đất và không phải chuyển sang thuê đất; Chuyển mục đích các loại đất, quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, chưa quy định trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân khi có nhu cầu và một số quy định về thu hồi đất.

 

Theo ý kiến của địa phương, quy định tại điểm e khoản 1 Điều 56 quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thì thuộc đối tượng thuê đất.

Điều 57. (1) Chưa quy định các trường hợp chuyển mục đích không phải chuyển sang thuê và chuyển mục đích phải chuyển sang thuê.  (2) Chưa quy định:  Chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất và ngược lại; Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang đất phòng hộ và đất rừng sản xuất và ngược lại; Chuyển mục đích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản sang đất nông nghiệp khác.  (3) Các trường hợp chuyển mục đích bị ràng buộc bởi kế hoạch sử dụng đất gây khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là nhu cầu chuyển mục đích của các hộ dân.

Điều 58. Chỉ quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, chưa quy định trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân khi có nhu cầu.

Điều 64. Điểm g khoản 1 quy định hành vi người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước sẽ bị xử phạt hành chính  Vướng mắc:  (1)  Chưa có quy định cụ thể về xử phạt  (2) Chưa quy định cơ chế xử lý việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật (không làm thủ tục thuê đất, không đăng ký quyền sử dụng đất), nhất là việc vi phạm tiến độ sử dụng đất của các tổ chức khai thác khoáng sản.  (3) Điểm h khoản 1 quy định thu hồi đất do không sử dụng liên tục đối với đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất trồng rừng. Tuy nhiên, trên thực tế có cả đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác bị bỏ hoang không sử dụng liên lục.

Đối với các ý kiến của địa phương, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin phép ghi nhận, xem xét, sửa đổi, cụ thể:

Nội dung liên quan đến giao đất, cho thuê đất là một trong các nội dung được tổng kết để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để đề xuất tổng thể trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất đã được Chính phủ thông qua chính sách tại Nghị quyết số 66/NQ-CP. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để đề xuất tổng thể trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Nội dung liên quan đến thu hồi đất do vi phạm đã Chính phủ thông qua chính sách tại Nghị quyết số 66/NQ-CP. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để đề xuất tổng thể trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan