Thứ 2, 26/09/2022 - 00:08
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Điều 105 Luật Đất đai và Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kiến nghị quy định thống nhất về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013 và Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành chi tiết một số điều của Luật Đất đai do những bất cập, chưa thống nhất, đồng bộ.

 

Theo nội dung kiến nghị của địa phương, tại Điều 105 Luật đất đai quy định như sau: “Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy, quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân nước ngoài. Trong khi đó, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai lạo quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân là người nước ngoài. Như vậy có sự xung đột, mâu thuẫn, không thống nhất, đồng bộ. Do đó, địa phương đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét quy định sửa đổi, bổ sung lại.

Về ý kiến này, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét, và có ý kiến phản hồi đối với địa phương như sau:

Phạm vi điều chỉnh 2 điều khoản này là khác nhau và không có mâu thuẫn như địa phương phản ánh, cụ thể: Khoản 1 Điều 105 của Luật Đất đai quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lần đầu; điểm a khoản 2 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (quy định chi tiết khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai) quy định thẩm quyền cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện quyền. Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai như ý kiến của địa phương: hiện nay, khoản 1 Điều 105 đã cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được cấp Giấy chứng nhận theo ủy quyền của UBND cấp tỉnh nên không cần thiết sửa đổi như đề xuất của địa phương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan