Thứ 2, 26/09/2022 - 00:17
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai

Theo kiến nghị của tỉnh Bắc Giang sửa đổi Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp liên quan đến vấn để chuyển mục đích sử dụng rừng quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Lâm nghiệp và điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

 

Khoản 2 Điều 20 Luật Lâm nghiệp quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với rừng đặc dụng dưới 50 ha; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 20ha đến dưới 50ha.... rừng sản xuất từ 50ha đến dưới 1.000ha. Điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án không thuộc trường hợp được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên; 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên. Hiện nay, các tỉnh, thành phố đã và đang lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch. Quy hoạch tỉnh đã tích hợp đầy đủ các phương án phát triển, bao gồm cả danh mục các dự án cụ thể gắn với nhu cầu sử dụng đất (quy hoạch sử dụng đất dành cho từng dự án đã được tích hợp chung trong quy hoạch tỉnh). Hồ sơ quy hoạch tỉnh được Hội đồng thẩm định Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương cho ý kiến, thẩm định, thông qua và được TTgCP phê duyệt. Như vậy, khi triển khai thực hiện các dự án đã có trong Quy hoạch tỉnh thì không cần thiết phải thực hiện thủ tục trình TTgCP đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác… như hiện nay để giảm bớt thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Do đó, địa phương kiến nghị về Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xét sửa đổi các quy định tại Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp theo hướng bãi bỏ quy định phải xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng tại các quy định nêu trên và phân cấp cho HĐND hoặc UBND cấp tỉnh căn cứ hạn mức,chỉ tiêu được giao trong quy hoạch tỉnh để triển khai thực hiện các dự án. Trường hợp nếu sử dụng vượt quá hạn mức được giao thì mới yêu cầu phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời địa phương như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng ý kiến của địa phương là hợp lý nhằm đơn giản các thủ tục hành chính, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cho các tổ chức, cá nhân, do đó, Bộ ghi nhận để rà soát sửa đổi trong tiến trình sửa đổi tổng thể Luật Đất đai.

Trên đây là kiến nghị của tỉnh Bắc Giang và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vấn đề chuyển mục đích sử dụng rừng quy định tại Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai 2013.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan