Chủ nhật, 26/06/2022 - 11:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định nhà nước tiến hành thu hồi giấy chứng nhận và trường hợp các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm

Theo kiến nghị của địa phương liên quan đến điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định nhà nước tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đã cấp và Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trường hợp các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm cần phải sửa đổi tại Luật đất đai 2013.

 

Theo đó, tại điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định nhà nước tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đã cấp khi: “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất ...trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất,quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ( được hiểu là chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất) theo quy định của pháp luật đất đai”. Tuy nhiên, tại Khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai chỉ quy định nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp: chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời đã mở rộng trường hợp không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đã chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định này là không phù hợp với Luật đất đai.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trường hợp các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm thì những nhà đầu tư thứ cấp thuê lại cũng chỉ với hình thức trả tiền thuê hàng năm: Cụ thể: “Nếu trả tiền thuê đất hàng năm chỉ được cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm”. Các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có thể không có khả năng trả tiền thuê đất một lần, do số tiền phải đóng quá lớn nhưng các doanh nghiệp thứ cấp hoàn toàn có khả năng trả tiền thuê đất một lần. Tuy nhiên, doanh nghiệp thứ cấp lại không được trả tiền thuê đất một lần do quy định nêu trên. Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà đầu tư thứ cấp vẫn ghi là “trả tiền thuê đất hàng năm”. Điều đó gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn tại các ngân hàng.Tại vì, tất cả các ngân hàng đều không chấp nhận đối với trường hợp này được thế chấp vay vốn. Như vậy, doanh nghiệp sẽ không thể huy động vốn để sản xuất, kinh doanh.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu và giải trình như sau:

Thứ nhất, đối với kiến nghị tại điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã giải quyết được các khó khăn vướng mắc liên quan đến vấn đề này.

Thứ hai, đối với kiến nghị tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 thì tại khoản 3 Điều 149 của Luật Đất đai đã quy định như địa phương kiến nghị.

Trên đây là kiến nghị của địa phương và ý kiến giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan