Thứ 2, 15/08/2022 - 14:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định giá đất tại thời điểm giao đất tại Điều 108 Luật Đất đai 2013

Tỉnh Sơn La kiến nghị vấn đề giá đất tại thời điểm giao đất quy định tại Điều 108 Luật Đất đai 2013 gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo đó, đề nghị quy định bổ sung việc xác định giá đất và việc giao đất, cho thuê đất đối với dự án trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Tại Điều 108 Luật Đất đai quy định về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.  Như vậy, giá đất tại thời điểm giao đất (Vướng mắc: Trường hợp đấu thầu thì chưa giao đất; chưa xác định được giá đất nên không có giá không xác định được giá đấu thầu; chưa quy định việc giao đất, cho thuê đất đối với dự án trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất) Tại khoản 3 quy định: “3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. ”Bất cập: Các tổ chức đang sử dụng đất (do mua bán, nhận chuyến nhượng quyển sử dụng đất) chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất thì không có căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của đơn vị.

Do đó, kiến nghị Quy định bổ sung việc xác định giá đất và việc giao đất, cho thuê đất đối với dự án trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất Đề nghị sửa đổi khoản 3 như sau: “3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đât là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyển sử dụng đất hoặc thời điềm đơn vị đưa đất vào sử dụng theo mục đích hiện tại (do đơn vị kê khai hoặc do cơ quan cấp xã xác nhận).”

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại khoản 3 Điều 108, khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể; thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Pháp luật về đất đai không quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất. Đồng thời, kiến nghị bổ sung quy định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp mua bán, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất là thời điểm đơn vị đưa đất vào sử dụng theo mục đích hiện tại (do đơn vị kê khai hoặc do cơ quan cấp xã xác nhận) là không có cơ sở pháp luật, dễ dẫn đến tùy tiện trong tổ chức thực hiện và gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Trên đây là kiến nghị và ý kiến trả lời đối với trường hợp quy định giá đất tại thời điểm giao đất tại Điều 108 Luật Đất đai 2013.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan