Thứ 2, 26/09/2022 - 00:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Luật Đất đai và Luật Đầu tư

Kiến nghị tỉnh Thanh Hóa và tỉnh An Giang kiến nghị liên quan đến điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và Điều 46 Luật Đầu tư năm 2013 đối với dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, theo đó, Đề xuất nghiên cứu sửa đổi để Luật Đất đai và Luật Đầu tư đồng bộ.

 

Theo kiến nghị của tỉnh An Giang, quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai quy định đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Điều 46 Luật Đầu tư năm 2013 quy định sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư thì dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động; nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

Theo kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, điểm i khoản 1 Điều 64 quy định trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng. Việc quy định như trên là chưa rõ,chưa cụ thể là gian hạn 24 tháng là khoảng thời gian tối đa hay bắt buộc. điểm h Khoản 1 Điều 64 Quy định: Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục. Tuy nhiên, trên thực tế còn đất nuôi trồng, Điểm h Khoản 1 Điều 64: Đề nghị bổ sung thêm quy định đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác. Điểm i khoản 1 Điều 64 đề nghị quy định rõ nội dung: Việc gia hạn 24 tháng là khoảng thời gian tối đa hay là bắt buộc.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng các nội dung liên quan đến thu hồi đất do vi phạm đã Chính phủ thông qua chính sách tại Nghị quyết số 66/NQ-CP. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để đề xuất tổng thể trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan