Thứ 2, 27/01/2020 - 14:30
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất và đời sống người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất và đời sống người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Cần có giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất và đời sống người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, nước biển xâm nhập mặn và hiện ...
Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép tài nguyên quốc gia

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép tài nguyên quốc gia

Cử tri đề nghị Bộ, ngành và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép tài nguyên quốc gia; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý Nhà nước ...