Thứ 5, 22/10/2020 - 02:31
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 03 ý kiến của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đất đai; phản ảnh, hiện nay, sau khi thực hiện cấp đổi Giấy ...