Thứ 2, 06/04/2020 - 03:21
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất và đời sống người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất và đời sống người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Cần có giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng nước ngầm phục vụ sản xuất và đời sống người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, nước biển xâm nhập mặn và hiện ...