Thứ 3, 26/01/2021 - 15:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn việc thu tiền thuê đất của các doanh nghiệp hạ tầng  

Cử tri tỉnh Tây Ninh phản ánh: Việc thu tiền thuê đất của các doanh nghiệp hạ tầng tách thành 02 khoản thu như vậy, không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.

Cụ thể, cử tri phản ánh, theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ, thì doanh nghiệp hạ tầng chỉ có quyền cho thuê lại theo hình thức trả tiền hằng năm, tuy nhiên hiện nay một số doanh nghiệp hạ tầng vẫn thu tiền một lần đối với doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hạ tầng tách thành 02 khoản thu là tiền thuê đất thô hằng năm và thu phí sử dụng hạ tầng, điều này làm hạn chế quyền của doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp thực chất trả tiền một lần cho công ty hạ tầng nhưng chỉ có quyền như hằng năm. Việc thu tiền thuê đất của các doanh nghiệp hạ tầng tách thành 02 khoản thu như vậy, không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. Đề nghị cơ quan chức năng có hướng dẫn thống nhất về vấn đề này.

Về kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và đầu tư. Liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông tin đến cử tri như sau:

Tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai quy định: “Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm.”

Tại khoản 2 Điều 210 Luật Đất đai quy định “2. Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ; người thuê lại đất có quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sau khi chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.”


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan