Thứ 3, 26/01/2021 - 16:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị thống nhất về thời gian thanh lý tài sản gắn liền với đất giữa Luật Đầu tư năm 204 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Cử tri Kiên Giang đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh thống nhất về thời gian thanh lý tài sản gắn liền với đất giữa Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, để địa phương dễ thực hiện.

 

Theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013):

“Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật”.

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư năm 2020 để thay thế Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trong đó tại khoản 4 và khoản 5 Điều 48 đã quy định:

“4. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, vấn đề mà cử tri nêu đã được giải quyết theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan