Thứ 6, 30/09/2022 - 16:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăng ký biến động và xử lý nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất

  Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký biến động và xử lý nợ đối với trường hợp gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất.

 

 Theo cử tri, Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ không quy định thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và chưa quy định xử lý nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sau ngày 15/10/1993, không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng còn nợ tiền sử dụng đất. Do đó, cử tri đề nghị bổ sung quy định xử lý nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sau ngày 15/10/1993, không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng còn nợ tiền sử dụng đất.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập Công ty

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì “1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;”.

Theo quy định tại Điều 83 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp tư nhân được tiếp tục sử dụng đất và có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai và Điều 85 của Nghị định này. Trường hợp sử dụng đất được Nhà nước cho thuê thì doanh nghiệp tư nhân phải ký lại Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi được nhận Giấy chứng nhận”. Căn cứ quy định nêu trên, việc đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất quy định tại Điều 83 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP là áp dụng với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Về đề nghị bổ sung quy định xử lý nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sau ngày 15/10/1993, không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng còn nợ tiền sử dụng đất là thuộc trường hợp ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất. Vấn đề này đã được Bộ Tài chính hướng dẫn theo thẩm quyền tại Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan