Thứ 5, 18/08/2022 - 02:30
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

          Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị bổ sung công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 

Theo cử tri, điểm b khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính…Tuy nhiên bộ thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường không có thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để gia hạn, việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế chưa được quy định cụ thể gây khó khăn trong việc hướng dẫn, xử lý việc gia hạn sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị bổ sung thủ tục hành chính về thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để gia hạn, cần quy định chi tiết việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế.

Về thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất khi gia hạn sử dụng đất: Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện trong các trường hợp như: (i) Khi hết thời hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng; (ii) khi điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì "thẩm định nhu cầu sử dụng đất" là một bước trong trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất. Do đây không phải là một thủ tục hành chính riêng biệt nên trong Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường không quy định thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất thành một trình tự, thủ tục riêng. Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành thì "thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất" được quy định thành thủ tục riêng biệt khi tiến hành giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Về thủ tục gia hạn đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế: thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 (thủ tục số 11 tại điểm 1.2 mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan