Thứ 2, 26/09/2022 - 00:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị thay đổi cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

Theo đó, cử tri tiếp tục phản ánh, việc thực hiện chuyển Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường (thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) thành Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai một cấp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quản lý và giải quyết giao dịch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã gây nhiều bất cập, không phù hợp với công tác cải cách hành chính như: Giải quyết các thủ tục hành chính trong giao dịch đất đai qua nhiều công đoạn, không thuận lợi cho người dân đi lại trong quá trình giải quyết, dẫn đến hồ sơ giải quyết chậm; Mức thu lệ phí trích đo bản đồ địa chính còn cao, không phù hợp với thu nhập của một bộ phận nhân dân, nhiều hộ khó khăn khó có khả năng thực hiện; Hồ sơ địa chính, sổ sách do chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý, những đơn thư khiếu nại về đất đai chủ yếu do cấp huyện giải quyết, do đó gây nhiều khó khăn cho quá trình xử lý, giải quyết khiếu nại của người dân.

          Cử tri đề nghị điều chỉnh chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai về trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) để phù hợp với thực tiễn, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đạt hiệu quả.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về nội dung giải quyết thủ tục hành chính trong giao dịch về đất đai: Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, đến nay đã có 59/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và đi vào hoạt động. Qua thời gian vận hành hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai đã thể hiện rõ hiệu quả của hệ thống này, cụ thể như: Đối với những địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, một số thủ tục hành chính đã được lồng ghép hoặc liên thông nên giảm thủ tục so với những nơi chưa thành lập (thủ tục hành chính về đất đai giảm từ 62 thủ tục xuống còn 41 thủ tục); thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cơ bản được bảo đảm đúng quy định và giảm so với trước đây; thời gian giải quyết hồ sơ giao dịch về đất đai đảm bảo đạt 90 - 95% so với quy định, tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn đã cơ bản chấm dứt; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở một số địa phương đã tăng đáng kể; các Văn phòng đăng ký đất đai đã chăm lo nhiều hơn cho việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính của địa phương, nhất là việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; giảm thiểu hồ sơ lưu trữ theo phân cấp như trước đây (trước đây 03 bộ hồ sơ thì hiện nay là 01 bộ hồ sơ). Bên cạnh đó, để tránh áp lực lên bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phù hợp với xu thế quản lý đất đai hiện đại của các nước trên thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu cho Chính phủ quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất thực hiện quyền do các Văn phòng đăng ký đất đai, trong đó có các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở cấp huyện thực hiện trong trường hợp được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền theo quy định. Để đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch về đất đai, thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020, trong đó có quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo đó, người sử dụng đất có quyền được lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về nội dung “Mức thu lệ phí trích đo bản đồ địa chính còn cao, không phù hợp với thu nhập của một bộ phận nhân dân, nhiều hộ khó khăn khó có khả năng thực hiện.”: Theo quy định tại Luật Giá năm 2012 thì việc thu giá dịch vụ đối với việc trích đo bản đồ địa chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật Giá. Do đó, đề nghị cử tri kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để kiến nghị điều chỉnh mức thu cho phù hợp.

Về nội dung “Hồ sơ địa chính, sổ sách do chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý, những đơn thư khiếu nại về đất đai chủ yếu do cấp huyện giải quyết, do đó gây nhiều khó khăn cho quá trình xử lý, giải quyết khiếu nại của người dân” liên quan đến việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục. Việc này đã được nhiều địa phương giải quyết bằng việc ban hành quy chế phối hợp để thực hiện (theo tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai thì hiện đã có 51/57 tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan