Thứ 2, 26/09/2022 - 00:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất ở có vườn ao

Thời gian qua, cử tri tỉnh Nam Định có một số vướng mắc về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất ở có vườn ao 

 

 

Theo đó, cử tri phản ánh tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: “1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”. Theo đó việc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở của hộ gia đình cá nhân phải có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, trong thực tế nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong khu dân cư chỉ phát sinh khi người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở hoặc có khả năng về tài chính tại thời điểm đó, không gắn với thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Do vậy, quy định trên gây khó khăn trong việc thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ cho phép được thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong khu dân cư (đã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất) không phải đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Điều 14 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì việc chuyển mục đích sử dụng đất bên cạnh nhu cầu của người sử dụng đất còn phải căn cứ vào việc quyết định mục đích sử dụng đất của Nhà nước thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan