Thứ 2, 26/09/2022 - 00:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bổ sung quy định về cải tạo, chuyển mục đích sử dụng đối với đất lúa bị ngập úng, canh tác không hiệu quả

Cử tri huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 chưa có quy định về cải tạo, chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất lúa bị ngập úng, canh tác. Đề nghị điều chỉnh, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề này.

        

  Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

 Tại Điều 14 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong đó có đất trồng lúa là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Để tạo điều kiện cho nông dân linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thích ứng với điều kiện tự nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa cho phép chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản để nâng cao hiệu quả nếu không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

Như vậy, pháp luật về đất đai đã quy định đầy đủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Do đó, để chuyển mục đích sử dụng đất đề nghị cử tri phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đang được triển khai ở địa phương. Trong trường hợp cử tri có nguyện vọng chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản như quy định tại Nghị định số 62/2019/NĐ-CP thì gửi 01 bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan