Thứ 4, 23/10/2019 - 10:14
Các đối tượng chính sách đều thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất

Các đối tượng chính sách đều thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất

Cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc Luật đất đai quy định đối tượng chính sách nếu muốn được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở thì phải thông qua hình thức đấu giá là không phù hợp với thực tế. Bởi lẽ, đối tượng chính sách hiện nay vẫn còn ...
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cử tri thành phố Đà Nẵng phản ánh, liên quan đến thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hiện nay là chưa hợp lý. Cử tri cho rằng, không nên giao cho một cơ quan tham mưu thay cho cấp ...
Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật đất đai phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương

Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật đất đai phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật đất đai cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, vùng miền, nhất là trong vấn đề quy hoạch sử dụng đất, đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo đủng quy định ...