Thứ 7, 24/08/2019 - 14:14
Quy định các trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Quy định các trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Cử tri tỉnh Đồng Nai hỏi đối với các trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp (không phải đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông ...
Sớm ban hành chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn

Sớm ban hành chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn

Cử tri tỉnh Trà Vinh để nghị sớm ban hành chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn (được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016) để các địa phương cụ thể hóa ...