Thứ 3, 27/09/2022 - 16:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sớm ban hành Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Theo cử tri tỉnh Thừa Thiên-Huế, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành và triển khai thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa ban hành quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Đề nghị sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định các hành vi, hình thức và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

 

Về việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Bộ xin báo cáo tiến độ như sau:

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại Tờ trình số 106/TTr-BTNMT. Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về dự thảo Nghị định. Tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan tham gia cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, gửi Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2078/BTNMT-TCBHĐVN ngày 15 tháng 4 năm 2020. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ số 122/PLYK/2020 về dự thảo Nghị định, theo đó, 23 Thành viên Chính phủ có Phiếu trả lời đồng ý, 01 ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Nghị định. Ngày 26/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4571/BTNMT-TCBHĐVN gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 392/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi họp nêu trên, theo đó, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do còn một số nội dung phức tạp, liên quan đến mức phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định trong dự thảo Nghị định và liên quan đến các quy định trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP), Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà hiện nay các nghị định này đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục hoàn thiện để đề xuất, báo cáo Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan