Thứ 4, 23/10/2019 - 10:20
Phản ánh, hiện tượng nước biển xâm thực tại xã Phù Long, huyện Cát Hải (Hải Phòng) nói riêng và các địa phương ven biển trong cả nước nói chung đang ngày càng nghiêm trọng

Phản ánh, hiện tượng nước biển xâm thực tại xã Phù Long, huyện Cát Hải (Hải Phòng) nói riêng và các địa phương ven biển trong cả nước nói chung đang ngày càng nghiêm trọng

Cử tri phản ánh, hiện tượng nước biển xâm thực tại xã Phù Long, huyện Cát Hải (Hải Phòng) nói riêng và các địa phương ven biển trong cả nước nói chung đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống người dân. Cử ...
Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép tài nguyên quốc gia

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép tài nguyên quốc gia

Cử tri đề nghị bộ, ngành và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép tài nguyên quốc gia; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý Nhà nước ...