Thứ 4, 30/09/2020 - 16:28
Tiếp tục quan tâm đối với việc phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp tục quan tâm đối với việc phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp với các Bộ trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời các kiến nghị của cử tri trong phạm vi chức năng, ...
Đồng bằng sông Cửu Long phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của vùng, đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế của đất nước

Đồng bằng sông Cửu Long phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của vùng, đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế của đất nước

Quyết định 120/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững Đồng Bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, mặc dầu hiện nay được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhưng cử tri cho là tiến độ triển khai còn chậm, làm cho ...
Nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và tăng cường đầu tư cho công tác ứng phó biến đổi khí hậu

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và tăng cường đầu tư cho công tác ứng phó biến đổi khí hậu

Cử tri tiếp tục đề nghị đề cao trách nhiệm trong quản lý và nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng ...
Đề nghị xem xét, sửa đổi Luật khoáng sản theo hướng bổ sung quy định riêng đối với khoáng sản là cát, sỏi tại các sông, suối nhánh thuộc khu vực miền núi và đất làm vật liệu san lấ

Đề nghị xem xét, sửa đổi Luật khoáng sản theo hướng bổ sung quy định riêng đối với khoáng sản là cát, sỏi tại các sông, suối nhánh thuộc khu vực miền núi và đất làm vật liệu san lấ

Cử tri tỉnh Thanh Hóa phản ánh tại Điều 53 Luật khoáng sản quy định: “Tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản phải có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch”. Tuy nhiên, trong ...