Thứ 7, 04/04/2020 - 06:20
Quy định chính sách trích nộp một phần kinh phí đối với các tỉnh có lượng phát thải khí nhà kính lớn

Quy định chính sách trích nộp một phần kinh phí đối với các tỉnh có lượng phát thải khí nhà kính lớn

Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị xem xét nghiên cứu quy định chính sách trích nộp một phần kinh phí đối với các tỉnh có lượng phát thải khí nhà kính lớn, vượt mức quy định cho các tỉnh có khả năng hấp thụ khí nhà kính, để các tỉnh này có kinh phí thực ...
Phản ánh hiện tượng nước biển xâm thực tại các địa phương ven biển đang ngày càng nghiêm trọng

Phản ánh hiện tượng nước biển xâm thực tại các địa phương ven biển đang ngày càng nghiêm trọng

Cử tri phản ánh, hiện tượng nước biển xâm thực tại xã Phù Long, huyện Cát Hải (Hải Phòng) nói riêng và các địa phương ven biển trong cả nước nói chung đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống người dân. Cử ...