Thứ 4, 23/10/2019 - 10:20
Quy định chính sách trích nộp một phần kinh phí đối với các tỉnh có lượng phát thải khí nhà kính lớn

Quy định chính sách trích nộp một phần kinh phí đối với các tỉnh có lượng phát thải khí nhà kính lớn

Cử tri đề nghị xem xét nghiên cứu quy định chính sách trích nộp một phần kinh phí đối với các tỉnh có lượng phát thải khí nhà kính lớn, vượt mức quy định cho các tỉnh có khả năng hấp thụ khí nhà kính, để các tỉnh này có kinh phí thực hiện việc quản ...
Phản ánh, hiện tượng nước biển xâm thực tại xã Phù Long, huyện Cát Hải (Hải Phòng) nói riêng và các địa phương ven biển trong cả nước nói chung đang ngày càng nghiêm trọng

Phản ánh, hiện tượng nước biển xâm thực tại xã Phù Long, huyện Cát Hải (Hải Phòng) nói riêng và các địa phương ven biển trong cả nước nói chung đang ngày càng nghiêm trọng

Cử tri phản ánh, hiện tượng nước biển xâm thực tại xã Phù Long, huyện Cát Hải (Hải Phòng) nói riêng và các địa phương ven biển trong cả nước nói chung đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống người dân. Cử ...
Kiến nghị với những cảnh báo về rủi ro về thiên tai do diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường

Kiến nghị với những cảnh báo về rủi ro về thiên tai do diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường

Cử tri kiến nghị với những cảnh báo về rủi ro về thiên tai do diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường. Cử tri đề nghị Chính phủ cho biết đã có những chỉ đạo cụ thể nào để phòng ngừa, ngăn chặn những tác động tiêu cực trên? (Cử tri thành phố Đà Nẵng)