Thứ 2, 13/07/2020 - 05:41
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1680/BTNMT-PC ngày 31/3/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về các ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Bạc Liêu gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1680/BTNMT-PC ngày 31/3/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về các ...
Trả lời kiến nghị của nhân dân từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trả lời kiến nghị của nhân dân từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bộ TN&MT có Văn bản số 2333/BTNMT-PC ngày 29/4/2020 gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về trả lời các kiến nghị của nhân dân được nêu trong các Báo cáo của Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển, chống sạt lở bờ biển các tỉnh khu vực ĐBSCL

Thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển, chống sạt lở bờ biển các tỉnh khu vực ĐBSCL

Về triều cường kết hợp với lũ, sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long làm ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Đề nghị chính phủ, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương quan tâm đầu ...
Đề nghị bố trí nguồn vốn xử lý sạt lở bờ biển, bờ sông, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân trước tình hình BĐKH diễn ra phức tạp

Đề nghị bố trí nguồn vốn xử lý sạt lở bờ biển, bờ sông, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân trước tình hình BĐKH diễn ra phức tạp

Đề nghị Quốc hội nghiên cứu bố trí nguồn vốn để xử lý sạt lở bờ biển, bờ sông, bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân trước tình hình biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, nhanh, gây sạt lở trên diện rộng gây thiệt hại rất lớn cho người dân vùng Đồng ...