Thứ 6, 30/09/2022 - 16:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết cách xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản trong trường hợp văn bản không quy định rõ cụ thể thời điểm có hiệu lực của văn bản?

Thời điểm có hiệu lực của văn bản được xác định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và được sửa đổi tại khoản 48 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và được quy định chi tiết tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 

Thực tế cho thấy nhiều bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn trong việc xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp văn bản không quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực của văn bản. trong trường hợp văn bản chỉ quy định văn bản có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngay ký thì cách xác định bằng cách cộng thêm 10 ngày kể từ ngày ký. Ví dụ Nghị định 34 quy định Nghị định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và ngày ký ban hành là ngày 14/7/2020 thì xác định ngày có hiệu lực chính là ngày 24/7/2020.

Tuy nhiên, để tránh vướng mắc liên quan đến việc xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản, gây khó khăn cho quá trình thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản, thì cơ quan tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải xác định rõ thời điểm có hiệu lực của văn bản cụ thể là ngày nào. Và vấn đề này đã được quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

2. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; đăng Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan